Mentha

 

Mijn naam is Mentha de Vries en ik woon in de stad Groningen. Na vele omzwervingen in binnen- en buitenland heb ik

mijn plek gevonden. 

Als kind was ik altijd buiten aan het spelen. Buiten was mijn speeltuin. Op straat, in het bos en in het water. Een sportief,

speels en vrolijk meisje en dat ben ik eigenlijk nog steeds. Vanaf mijn zesde tot mijn achttiende speelde tennis een

belangrijke rol in mijn leven. Die vrijheid, het spel en de vreugde was heerlijk. 

 

Toen ik wat ouder werd, kwam ik tot besef dat ik mij innerlijk helemaal niet zo vrij voelde. Doordat ik ontzettend bewust

was van mijn omgeving, stond mijn antenne altijd naar buiten gericht. Ik werd afwachtend en voorzichtig. Ik wilde het te

goed doen en was bang om te falen. Mijn gebrek aan zelfvertrouwen heeft het mij soms erg moeilijk gemaakt. Omdat ik

niet wilde falen, deed ik er alles aan om dit te voorkomen. En omdat ik het lastig vond mijn emoties te uiten, werd mijn

lichaam hiervan de dupe. De spanningen gingen zich opstapelen  (vooral in mijn darmen) en dat veroorzaakte diverse

klachten. Dat emoties zich in je lichaam kunnen vastzetten, heb ik inderdaad ervaren. En dat is niet prettig. Wijze lessen!

 

Rond mijn 28ste, werd ik 'gedwongen' andere keuzes te gaan maken. De start van mijn reis naar binnen. 

Mijn drijfveer was heel sterk en ik deed er alles aan om de relatie met mijzelf te verbeteren. Ik wilde mij weer innerlijk vrij

voelen en ik begon te onderzoeken wat mij hierin tegenhield. Veelal had het te maken met mijn eigen beperkende

overtuigingen en patronen. Maar ook de verwachtingen van mijzelf en van de maatschappij.

Daarnaast is bewezen dat meer dan 80% van ons handelen onbewust gebeurd. In dit grote vat zitten de programma's

opgeslagen, waaruit wij handelen en getriggerd kunnen worden. Dat werd een interessante uitdaging voor mij om hier

meer bewustzijn op te krijgen.

Door mijn sterke verlangen innerlijk vrij te willen zijn, heb ik keuzes gemaakt, die van mij veel moed vergde. Toch heb ik het

gedaan, soms met knikkende knieën, maar het voelde goed om uit mijn comfortzone te treden, uit mijn eigen opgebouwde

patronen en overtuigingen. 

 

Daarnaast heeft mijn hoogsensitieve aard mij ook flink uitgedaagd. Vroeger was daar niets over bekend, maar gelukkig

heeft de wetenschap laten zien, dat wij, hoogsensitievelingen, de prikkels van buitenaf echt anders verwerken. Het heeft mij

geholpen mijzelf beter te leren kennen en ik ervaar het nu als mijn kracht. 

Wat ik ook fijn vond te ontdekken op mijn levensreis, dat ik niet mijn emoties, gedachten en angsten ben. Dat ik begon te

beseffen, dat ik de regisseur ben van mijn eigen leven. Het voelde als een grote verantwoordelijkheid, maar ook als een

bevrijding. 

Het leven blijft boeiend en door al mijn levenservaringen heb ik in mijn toolbox inmiddels vele wijze lessen verzameld.

Wat een reis tot nu toe, maar het heeft mij op een punt gebracht in mijn leven, waarbij ik een innerlijke rust en vertrouwen

voel. Voor mij een belangrijke voorwaarde om er werkelijk voor de ander te zijn.

 

Kwaliteiten als coach

Kenmerkend is mijn inlevingsvermogen en mijn kracht om helderheid te bieden. Verder ben ik nuchter, vrolijk en

positief ingesteld. Mijn manier van coachen is dat ik snel tot de kern kom. 

Blij word ik als ik anderen kan begeleiden om ze tot inzichten te brengen die ze zelf ervaren. Dat ik jou weer in je eigen

kracht mag terug brengen en je daardoor vertrouwen voelt je eigen pad te blijven volgen ongeacht de verwachtingen van

de buitenwereld. Jij bepaalt nl. je eigen leven. Jouw Hart weet de weg.

Verder bied ik ruimte en veiligheid om jezelf te Zijn. Niets is mij vreemd en alles is goed. 

 

Door mijn eigen levenservaringen, heb ik het gevoel dat ik jou mag inspireren en motiveren, om samen te kijken wat jij

nodig hebt om jezelf werkelijk te Zien. 

 

Maak hier een afspraak of vraag gerust, mocht je meer informatie willen ontvangen

 

 

Just be